us4youתוכניות עסקיות   קרנות מימון
התוכנית העסקית הינה מסמך אשר מטרתו לאפשר לעסקים להסתכל קדימה ולתכנן את פעילותם תוך כדי הקצאת משאבים, התמקדות בנושאי הליבה ובחינת דרכי ההתמודדות עם הזדמנויות ואיומים.   לקיחת הלוואה היא עניין שבשגרה עבור כל עסק. בדרך כלל מתן ההלוואה נעשה עם פניית העסק לבנק עימו הוא עובד, אולם לבד מהלוואות בנקאיות ישנן מספר רב של קרנות במימון המדינה המציעות מתן הלוואות לעסקים קיימים ולעסקים בהתהוות.
לפרטים נוספים   לפרטים נוספים
חברת US4YOU מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות והערכות שווי
וכן בסיוע לעסקים בקבלת מימון ומענקים מגופים בנקאיים ומקרנות במימון מדינה
 


 
לייבסיטי - בניית אתרים