us4you
תוכנית תנופה הינה חלק מתוכניות הסיוע מטעם המדען הראשי במשרד התמ"ת המופקדת על פיתוח התעשייה הישראלית. התוכנית מיועדת ליזם ולחברה בראשית דרכם (Pre Seed) המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש.


שיעור התמיכה בתוכנית מגיע עד ל-85% מהתקציב המאושר למיזם ועד ל-200 א' ₪. המענק מיועד לצורך בניית אב טיפוס, רישום פטנטים, הכנת תוכנית עסקית, חומר פרסומי, רכישת חומרים, חלפים וכדומה. אין אפשרות להשתמש במענק לצורך כיסוי הוצאות שכר ותקורות.


הפניה לסיוע נעשית באמצעות מילוי טופס בעברית במסגרתו יש לתת פרטים לגבי היזמים ומבנה השותפות, תיאור המוצר, מאפייניו והצורך בו, תיאור הסביבה העסקית והפוטנציאל העסקי, הכנת תוכנית עבודה וזיהוי ההזדמנויות והסיכונים.


חברת us4you מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות והערכות שווי וכן בסיוע לעסקים בקבלת מימון ומענקים מגופים בנקאיים ומקרנות במימון מדינה.
 
לייבסיטי - בניית אתרים