us4you 
קרן תבור הינה קרן בערבות מדינה. ההלוואות ניתנות לכל סוגי העסקים. מטרת הקרן הינה סיוע לעסקים המתקשים בגיוס אשראי מהמערכת הבנקאית בשל מחסור בביטחונות או מסגרת אשראי מתאימה.

תנאי הקרן בכל מסלוליה הינם לתקופה של עד 60 חודשים בהם 6 חודשי גרייס ו-54 תשלומים חודשיים שוטפים בריבית המקובלת במוסדות הבנקאיים. הרכב הביטחונות הנדרש משתנה בהתאם למסלול ההלוואה המבוקש. מילוי שאלון הכולל נתונים על העסק, מבנה בעלות, הסביבה העסקית, אסטרטגיה ותחזית כלכלית.
     
בקשת ההלוואה נעשית באמצעות 4 בנקים המשתפים פעולה עם הקרן: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר לחייל ובנק מרכנתיל דיסקונט. בשלב הראשון עוברת בדיקה ראשונית ע"י כלכלני הקרן ובמידה ומתקבלת המלצה חיובית הבקשה עוברת לשלב השני הכולל דיון בועדת אשראי. קבלת המלצה חיובית בשלב השני מביאה לאישור ההלוואה והעברת התיק לסניף הבנק. 

הקרן מציעה מספר מסלולים:
מסלול הון חוזר - מיועד לעסקים בצמיחה הסובלים מקשיים תזרימיים
מסלול השקעות - מיועד לצורך מימון והרחבת עסק קיים.
מסלול עסקים בהקמה - מיועד לצורך הקמת עסק חדש 


בהתאם למסלול מעמידה הקרן מספר אפשרויות הלוואה:

הלוואה לעסק חדש (מסלול עסקים בהקמה)
 • קהל יעד: מיועד לעסק העושה את צעדיו הראשונים, עוסק פטור המעוניין להפוך לעוסק מורשה או חברה בע"מ, עסק ללא מסגרת אשראי ועסק שפעל ממקום מגוריו ועובר למקום יעודי ומחזור הכנסותיו אינו עולה על 500 א' ₪ מיום ההקמה
 • סכום ההלוואה: עד 500 א' ₪
 • בטחונות: 10% עד 300 א' ₪ ו – 25% על היתרה במידה והסכום עולה על 300 א' ₪, או ערב נוסף ל – 40% מסכום ההלוואה וכן ערבות אישית על מלוא סכום ההלוואה
 • דרישות סף: לפחות 20% הון עצמי מסך תוכנית ההשקעה
מסלול מהיר - הלוואה עד 100 א' ₪ (מסלול השקעות, הון חוזר ועסקים בהקמה)
 • קהל יעד: עסקים קטנים העלי היקף פעילות של עד 3 מיליון ₪
 • סכום ההלוואה: עד 100 א' ₪ 
 • בטחונות: עד 25% או ערב נוסף על מלוא סכום ההלוואה וכן ערבות אישית על מלוא סכום ההלוואה כאשר מדובר בעסק קיים ולעסק חדש עפ"י דרישות הסף המצויינות בהלוואה לעסק חדש
 • דרישות סף: לפחות 20% הון עצמי מסך תוכנית ההשקעה או בהקמת עסק השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה
הלוואה לעסק קיים - מסלול עד 8 מיליון ₪ (מסלול הון חוזר והשקעות)
 • קהל היעד: עסקים עם מחזור של עד 6.25 מ' ₪  או 8% לעסקים עם מחזור של 6.25-100 מ' ₪
 • סכום ההלוואה: עד 8 מיליון ₪
 • בטחונות: 60-85% ניתנת ע"י המדינה. תתכן דרישה לביטחונות נזילים עבור היתרה עד 25% וכן ערבות אישית
 • דרישות סף: 20% הון עצמי מתוכנית ההשקעה או 20% הון עצמי מסכום ההלוואה 
לייבסיטי - בניית אתרים