us4you

דף הבית >> כתבות ומאמרים >> ניתוח הסביבה השיווקית

ניתוח הסביבה השיווקית

יש אפשרות לבצע את הניתוח באמצעות מודל SWOT:

אסטרטגיה זו משלבת ניתוח פנימי של העסק על כל חולשותיו וחוזקותיו, יחד עם ניתוח חיצוני של איומים והזדמנויות מהסביבה החיצונית.

חוזקות: מהן נקודות החוזקה של העסק מבחינה שיווקית, לדוגמה:
-האם היחסים עם הספקים חזקים במיוחד?
-האם בבעלותו מותגים מובילים?
-האם הוא חזק בקרב קהלי יעד מסוימים?
-האם תדמיתו של העסק חיובית?
-האם בידיו יכולת טכנולוגית מוגברת המאפשרת להוציא מוצר חדש לשוק לפני המתחרים?
-האם הוא יצר קשרים עם חברה בינלאומית?
 
חולשות: נקודות החולשה של הארגון בתחום השיווק, כמו:
-האם מחירי המכירה גבוהים.
-האם תדמית העסק בעייתית.
-האם התרחש משבר שיווקי שארע בעת האחרונה.
-האם תקציב השיווק נמוך.
-האם מתבצעת פעילות שיווקית בקרב קהלי יעד אסטרטגיים.

הזדמנויות: ההתרחשויות בסביבה החיצונית של העסק שאותן ניתן לנצל לטובתו, כגון:
-עלייה בהתעניינות הציבור במוצר שבו הוא מתמחה.
-מתחרה אסטרטגי סובל מקשיים.
-עלייה במחיר של מוצר חלופי.
-שינוי בטעמי הקהל שאותו ניתן לנצל למיצוב מחודש של המוצר.

איומים: ההתרחשויות בסביבה החיצונית של העסק אשר עלולות לסכן את הצלחתו השיווקית,              
למשל:
-שינוי בטעמי הצרכן.
-כניסת מתחרה חדש.
-עלייה במחירי הפרסום והשיווק.
-לקוח גדול הנמצא בקשיים כלכליים.

כוחה של השיטה בפשטותה וביכולתה ליצור שקיפות מיידית על מצב העסק. השיטה עוזרת להציף באמצעות צעדים פשוטים את המידע החשוב ביותר הנמצא בידכם ולאתר נקודות משמעותיות הנחוצות להצלחה.
תרגמו את המסקנות שהפקתם לכדי תוכנית פעולה שיווקית, ופעלו כדי לממש אותה. 
 
לייבסיטי - בניית אתרים