us4you


   
קרנות מימון ממשלתיות

לקיחת הלוואה היא עניין שבשגרה עבור כל עסק. בדרך כלל מתן ההלוואה נעשה עם פניית העסק לבנק עימו הוא עובד, אולם לבד מהלוואות בנקאיות ישנן מספר רב של קרנות במימון המדינה המציעות מתן הלוואות לעסקים קיימים ולעסקים בהתהוות.


היתרונות בפנייה לקבלת סיוע מקרנות במימון המדינה

ישנם מספר יתרונות בפנייה לקרנות ממשלתיות, במרכזם העובדה כי הבנק הינו גוף עסקי המונע משיקולי רווח ולכן הוא נוקט בגישה שמרנית המלווה בסיכון מינימלי. מנגד, קרנות מימון ממשלתיות מציעות מימון מתוך רצון לתמוך ולטפח עסקים.

בנוסף, הבטחונות שדורשות קרנות מימון ממשלתיות בדרך כלל נמוכות מהבטחונות שידרוש הבנק.

כמו כן, לקיחת הלוואה בנקאית אפשרית כל עוד הלקוח לא חרג ממסגרת האשראי העומדת לרשותו.
איך לבחור את הקרן המתאימה ביותר ?
ניתן להבחין בין הקרנות השונות בהתאם לפרמטרים הבאים:
  • קהל יעד - חלקן של ההלוואות מיועדות לעסקים העושים את צעדיהם הראשוניים וזקוקים למימון לשם הקמת העסק. במקביל ישנן קרנות לעסקים קיימים המעוניינים להתרחב או לכאלה הסובלים מקשיים תזרימיים.
  • גובה ההלוואה - גובה ההלוואות הממשלתיות נעות בין עשרות אלפי שקלים עד מעל מיליון שקלים.
  • השתייכות לסקטור עסקי מסוים - ישנן קרנות שעל מנת לפנות אליהן על העסק להשתייך לענף מסויים. אחת הדוגמאות לקרן מסוג זה הינה קרן "תנופה" המתמקדת ברעיונות טכנולוגים חדשניים.
 
 
כיצד פונים לקרן ?
בעת פנייה לקרן יש למלא טפסים מטעם הקרן המתייחסים למהות העסק ותפעולו, הסביבה העסקית, אסטרטגיה עסקית ותחזית כלכלית ופרטים לגבי ההלוואה הנדרשת. לעיתים נדרשת גם תוכנית עסקית. לאחר העברת הטפסים, הבקשה נבחנת ולאחר מספר שלבים ובמידה ותאושר ההלוואה תוזרם לבנק.


להרחבה ופרטים נוספים:
  • קרן תבור - קרן בערבות מדינה. ההלוואות ניתנות לכל סוגי העסקים. מטרת הקרן הינה סיוע לעסקים המתקשים בגיוס אשראי מהמערכת הבנקאית בשל מחסור בבטחונות או מסגרת אשראי מתאימה. לפרטים נוספים
  • תוכנית תנופה - תוכנית זו הינה חלק מתוכניות הסיוע מטעם המדען הראשי במשרד התמ"ת. התוכנית מיועדת ליזם ולחברה בראשית דרכם (Pre Seed) המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש. לפרטים נוספים
  • קרן הסיוע ליצואנים - קרן ממשלתית לעידוד היצוא. הקרן מעמידה הלוואות ליצואן (עסק שעיקר עסקיו בישראל ולפחות 5% ממחזור מכירותיו מופנים לשוק הבינלאומי) לשם ביצוע השקעות, הון חוזר, שיווק בחו"ל וכדומה. לפרטים נוספים
 

 
 
חברת US4YOU מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות והערכות שווי
וכן בסיוע לעסקים בקבלת מימון ומענקים מגופים בנקאיים ומקרנות במימון מדינה
לייבסיטי - בניית אתרים